Fysiotherapie in Rijswijk

Onze praktijk

Wat kan ik verwachten

Onze praktijk

De praktijk bevat de volgende punten:

Diagnostiek en Samenwerkingen

Zorgvuldige diagnostiek als vertrekpunt

Bij McCormick en Gruijs worden behandelplannen opgesteld na een zorgvuldig diagnostisch onderzoek. Op basis van de bevindingen, het vraaggesprek, alsmede medische rapporten van specialisten, bepalen wij een werkdiagnose. Aan de hand van deze diagnose stellen wij een specifiek behandelplan op en passen deze aan, mocht het behandeleffect daartoe aanleiding geven.

 

Een medische diagnose kan via de huisarts of specialist worden verkregen wanneer deze al eerder onderzoek heeft verricht, eventueel met Xfoto, MRI, operatieverslagen of andere medische rapporten. Voor ons gelden voor het bepalen van de werkdiagnose de behandelbare grootheden zoals de functie van gewricht of spier, de belastbaarheid, de pijnbeleving en het omgaan met de klachten in het dagelijks leven.

Samenwerken met andere specialisten

Mochten er bij ons onduidelijkheden zijn over de diagnose dan kan aanvullend onderzoek door huisarts en overleg met andere specialisten uiteraard noodzakelijk zijn. Wij werken in dat geval nauw samen met specialisten van ziekenhuizen (met name sportartsen), artsen op het gebied van manuele geneeskunde en indien nodig de specialist Mensendiek, de diëtist en haptotherapeut. 

Bij het bepalen van de diagnose en het opstellen van behandelplannen volgt McCormick en Gruijs zowel contractueel als in de praktijk de richtlijnen van het KNGF (Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie).